Skip to content
1

YOSHIDA HIROSHI (1867-1950)
Shirahama (Shirahama Beach)
1937
Aiban yoko-e

Images

YOSHIDA HIROSHI (1867-1950)

Shirahama (Shirahama Beach)

1937

 Aiban yoko-e

# 11364

$ 2,800

Inquire

YOSHIDA HIROSHI (1867-1950)

Shirahama (Shirahama Beach)

1937

 Aiban yoko-e

# 11364

$ 2,800

Inquire
Back To Top