Skip to content

Yoshida Hiroshi

Mt. Betsu of the Tate Mountain Range

1926

Inv. # 11360

YOSHIDA HIROSHI (1867-1950), Tateyama Betsuzan (Mt. Betsu of the Tate Mountain Range)

YOSHIDA HIROSHI (1867-1950)

Tateyama Betsuzan (Mt. Betsu of the Tate Mountain Range)

Nihon arupusu jūnidai (Twelve Scenes in the Japan Alps)

1926

Ōban yoko-e

Inv. # 11360

$ 4,850

YOSHIDA HIROSHI (1867-1950), Tateyama Betsuzan (Mt. Betsu of the Tate Mountain Range)

YOSHIDA HIROSHI (1867-1950)

Tateyama Betsuzan (Mt. Betsu of the Tate Mountain Range)

Nihon arupusu jūnidai (Twelve Scenes in the Japan Alps)

1926

Ōban yoko-e

Inv. # 11360

$ 4,850