Skip to content

Images

Utagawa Hiroshige, (1797-1858), Toto Meisho, Tsukudajima irifune no zu, ca. 1838, Oban yoko-e, Japanese ukiyoe, Japanese ukiyo-e, Japanese woodblock print, Japanese hanga, Japanese landscape, Japanese fukei-ga

Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Toto Meisho; Tsukudajima irifune no zu
ca. 1838
Oban yoko-e
Inv# 8811
$ 3,500

Back To Top