Skip to content
1

UTAGAWA KUNIYOSHI(1797-1861)
Shūgunba Sensan
Tsūzoku Suikoden gōketsu hyakuhachinin (One Hundred and Eight Heroes of the Popular  Suikoden)
1849-53
Chūban tate-e
Publisher: Yamamotoya Heikichi

Images

UTAGAWA KUNIYOSHI(1797-1861)

Shūgunba Sensan

Tsūzoku Suikoden gōketsu hyakuhachinin 

(One Hundred and Eight Heroes of the Popular  Suikoden)

1849-53

Chūban tate-e

Publisher: Yamamotoya Heikichi

#11369       

$ 1,650

Inquire

UTAGAWA KUNIYOSHI(1797-1861)

Shūgunba Sensan

Tsūzoku Suikoden gōketsu hyakuhachinin 

(One Hundred and Eight Heroes of the Popular  Suikoden)

1849-53

Chūban tate-e

Publisher: Yamamotoya Heikichi

#11369       

$ 1,650

Inquire
Back To Top