Skip to content

Kakurezaki Ryūichi (b. 1950)

Long platter with silver-colored glaze

2013

Kakurezaki Ryūichi (b. 1950), Long silver-glazed platter with uneven edges and asymmetrically torn pointed end

Kakurezaki Ryūichi (b. 1950)

Long silver-glazed platter with uneven edges and asymmetrically torn pointed end

2013

Silver-glazed stoneware

3 1/8 x 41 3/4 x 10 5/8 in.

$12,000

Kakurezaki Ryūichi (b. 1950), Long silver-glazed platter with uneven edges and asymmetrically torn pointed end

Kakurezaki Ryūichi (b. 1950)

Long silver-glazed platter with uneven edges and asymmetrically torn pointed end

2013

Silver-glazed stoneware

3 1/8 x 41 3/4 x 10 5/8 in.

$12,000

Kakurezaki Ryūichi (b. 1950), Long silver-glazed platter with uneven edges and asymmetrically torn pointed end

Kakurezaki Ryūichi (b. 1950)

Long silver-glazed platter with uneven edges and asymmetrically torn pointed end

2013

Silver-glazed stoneware

3 1/8 x 41 3/4 x 10 5/8 in.

$12,000