Skip to content

Katsushika Hokusai

Chinese Sage Appearin on a scroll

1830

Inv. # 11365

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849), Chinese sage appearing on a scroll

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Chinese sage appearing on a scroll

1830

Tanzaku tate-e

Publisher:  Moriya Jihei

# 11365

$ 2,200

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849), Chinese sage appearing on a scroll

KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)

Chinese sage appearing on a scroll

1830

Tanzaku tate-e

Publisher:  Moriya Jihei

# 11365

$ 2,200