Skip to content

Utagawa Kuniyoshi

Senkaji Chō (Zhang Heng)

1849-53

Inv. # 11376

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861), Senkaji Chō (Zhang Heng)

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Senkaji Chō (Zhang Heng)

Tsūzoku Suikoden gōketsu hyakuhachinin

(One Hundred and Eight Heroes of the Popular  Suikoden)

1849-53

Chūban tate-e

Publisher: Yamamotoya Heikichi of Eikyūdō

Inv. #11376        

$ 1,650

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861), Senkaji Chō (Zhang Heng)

UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)

Senkaji Chō (Zhang Heng)

Tsūzoku Suikoden gōketsu hyakuhachinin

(One Hundred and Eight Heroes of the Popular  Suikoden)

1849-53

Chūban tate-e

Publisher: Yamamotoya Heikichi of Eikyūdō

Inv. #11376        

$ 1,650