Skip to content

Utagawa Yoshitomi

Views of Foreign Ships: Battira

1861, 2nd month

Inv# 11333

Utagawa Yoshitomi (act. ca.1850-60), View of Foreign Ships - Battira

Utagawa Yoshitomi (act. ca.1850-60)

View of Foreign Ships - Battira

1861, 2nd month

Ōban tate-e

Publisher: Joshū-Shigemon

Inv# 11333

RESERVED

Utagawa Yoshitomi (act. ca.1850-60), View of Foreign Ships - Battira

Utagawa Yoshitomi (act. ca.1850-60)

View of Foreign Ships - Battira

1861, 2nd month

Ōban tate-e

Publisher: Joshū-Shigemon

Inv# 11333

$ 3,850