Skip to content
Print

Yoshida Hiroshi

Shirahama Beach

1933

Inv. # 11364

YOSHIDA HIROSHI (1867-1950), Shirahama (Shirahama Beach)

YOSHIDA HIROSHI (1867-1950)

Shirahama (Shirahama Beach)

1937

 Aiban yoko-e

# 11364

$ 2,800

YOSHIDA HIROSHI (1867-1950), Shirahama (Shirahama Beach)

YOSHIDA HIROSHI (1867-1950)

Shirahama (Shirahama Beach)

1937

 Aiban yoko-e

# 11364

$ 2,800

Back To Top